Základní škola


Základní škola a Mateřská škola Ořechov
 

Mateřská škola
 
      Akademie programování
      Aktuality

      Archiv ZŠ
      Den zdraví
      Den Země
     
Družina

       DVPP
       EVVO
  
   Kontakty
     
Organizace

      Prevence
      Projekty

      Roztančená škola
      Sběr papíru
      Sport
      Sportovní den
 
     Stravování
  
   Školní řád
      Školská rada

      Velká Británie
      Vých. poradenství
     
Zápis - fotky
      Zpravodaj
      Žák. parlament
 
     
Kroužky 
 
    Včelařský kroužek
      Kroužky Aj
      Dílna Ořech
      Školní fotograf
      Škola za školou
      Pohádková škola

 


Virtuální prohlídka školy

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Komenského 2, 664 44 Ořechov
mail: zs_orechov@volny.cz    web: www.zsorechov.cz    tel/fax: 547 225 121    IČO: 49458949    zřizovatel: Obec Ořechov


 


   Dne 26.6. 2015 se Linda Záděrová vydala do daleké Číny - více

   Závěr šk. roku a rozloučení s deváťáky - zde

   Roztančená škola - zde

   
Sportovní den více

   Plán provozu ZŠ a MŠ Ořechov v červenci a srpnu - zde

    Zájezd do Velké Británie - fotky

   Prázdninová škola pro žáky ZŠ Ořechov - více

  
Dílna Ořech pořádá
   VÝTVARNĚ TURISTICKÝ POBYT  - více  - přihláška

   Happysnack - info  

   Projekt Nadaní žáci - více

   Holocaust - Konečné řešení a současná Evropa - více
 

  Náboženství ve šk. roce 2015/16
   1.-2. třída - středa 13.00 h (R.Jedličková)
   3. třída - čtvrtek 12.00 (P. M. Sierpniak)
   5.-6. třída - středa 14.00 h (Ing. P. Šimonek)

 

1. třída-A 1. třída-B 2. třída-A 2. třída-B
3. třída-A 3. třída-B 4. třída-A 4. třída-B
5. třída-A 5. třída-B 6. třída-A 6. třída-B
7. třída-A

Elektronická žákovská knížka

 


Rodiče vítáni      Certifikát pro školu       Úspěšní žáci

Stanovení výše úplaty
o hlavních prázdninách


Zápis do MŠ
- Výsledky zápisu
- Kritéria

- Žádost o přijetí dítěte

Aktuality
Archiv MŠ
Organizace
Fotogalerie
Kroužky Aj
Stravování

Broučci
Kočičky
Myšky
Ovečky

Desatero
pro rodiče dětí
předšk. věku -
zde

Praktické
Encyklopedie
Obec Ořechov
Obecní knihovna
Pravidla pravopisu
Seznam.cz
Slovník online