Základní škola a Mateřská škola Ořechov
 

 


Virtuální prohlídka školy - zde


mail: zs_orechov@volny.cz
web: www.zsorechov.cz
tel/fax: 547 225 121

IČO:   49458949
zřizovatel: Obec Ořechov

Základní škola a Mateřská škola Ořechov
okres Brno-venkov
příspěvková organizace

Komenského 2
664 44 Ořechov

Naši úspěšní žáci - zde                                                     Slovník a překladač online - zde

                     Základní škola

 

Mateřská škola


Podzimní výstava
více

Výsledky sběru papíru - zde

Vyhlášení  ředitelského  volna v termínu 24. 10. 2014.
Volný den byl vyhlášen z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. Žáci
a rodiče byli o této skutečnosti informováni v žákovské knížce a na webových stránkách školy www.zsorechov.cz
O vyhlášení volného dne v základní škole informovala ředitelka školy zřizovatele.

 

Holocaust - Konečné řešení a současná Evropa - více

Projekt pro
nadané žáky - zde
ukončení 1. běhu - více

Pomůcky z projektu pro nadané žáky - zde

    
více                                             
klikněte na certifikát


Rekonstrukce MŠ
- fotky

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - zde

Aktuality
Organizace

Stravování
Fotogalerie

Broučci
Kočičky
Ovečky
Myšky

ZŠ a MŠ Ořechov se zúčastnila
ve šk. r. 2013/14 mezinárodního programu LES VE ŠKOLE


 

Odkazy
Obecní knihovna
Školní fotograf
Kroužky Aj na a
Obecní sál
Dílna Ořech

Pravidla pravopisu ČJ
Encyklopedie
Google

 Aktuality
 
Stravování
 
Družina
 
Organizace
 
Kontakty
 Školní řád
 Klasifikační řád
 
Prevence


       Partnerská škola


 
Projekt OPVK

 DVPP Brno-venkov
 
EU - peníze školám
 EU - portál, výstupy
 
Školská rada
 Interaktivní výuka
 Vých. poradenství
 EVVO
 Dokum. pro rodiče
 

Elektr. žákovská 

 1. třída-A
 
1. třída-B
 2
. třída-A
 2. třída-B
 3. třída-A
 
3. třída-B
 
4. třída-A
 4. třída-B
 5. třída-A
 5. třída-B
 7. třída

 Sběr papíru
 Akce školy
 
Kroužky

 
Různé
 Sport

 Žák. parlament
 Škola za školou

 Pohádková škola 


Zájezd do Velké Británie 
Rekonstrukce šaten
Rekonstrukce učebny F a CH
Čertovská škola
50.výročí školy
Fotografie z výročí šk.
Mediální učebna
Projektový den č. 1
Projektový den č. 2
Výměna osvětlení
Den otevřených dveří
Vypouštění balonků
fotky zde  video zde
Ukázka výcviku dravců
Noc ve škole
Adventní věnce
Zápis do 1. třídy
Listování s L.Hejlíkem
Atletický trojboj

 

 

                  

 

 

Webové stránky vytváří: Mgr. Miroslav Straka a Mgr. Jana Schořová